Aashish Tujhse Chahte Hei

Aashish tujhse chahte hai,
he swargiya pita hum aate hai

Koi khubi hai na liyakat ,
baksho humko apni takat
Khali dilo ko late hai,
he swargiya pita hum aate hai
Aashish...

Humne bahut khatai ki hai,
rahe nikamme jafai ki hai
Sharm se sar jhuk jate hai,
he swargiya pita hum aate hai
Aashish...

Tum ho shaktimaan Prabhu ji,
kudrat tumhari shaan Yeahuji
Hamd o sana ham gaate hai,
he swargiya pita hum aate hai,
Aashish...

Bande ko tu kabhi nab hole ,
dukh sahe duniya mei tune
usi pyar ko chahte hai,
he swargiya pita hum aate hai
Aashish...

comments