Vijay Hua

VIJAY HUA VIJAY HUA
YESHU MERA VIJAY HUA
SHAITAN HARA HUA
MERA YESHU VIJAY HUA

YESHU NE KRUS PAR
SHAITAN KE SIRR KO KUCHAL DIYA
MIRTYU PAR VIJAY HO KAR
HUME VIJAY JEEVAN DIYA

HALLELUJAH, HALLELUJAH
YESHU MERA VIJAY HUA

SHATRU KE HAR EK SHAKTI PAR
ADHIKAAR HUME MILA
YAHOVA NISI HAMARA HAI
JAI DENEWALA

HALLELUJAH, HALLELUJAH
YESHU MERA VIJAY HUA

comments