Chale Ho Tum Khuda Ke Saath

Chale ho tum khuda ke saath
rasta sakra hai
khuda ka thame rehna haath
rasta sakra hai
aao chale Yeshu ke saath
aao thaame Yeshu ka haath

Khuda ki rooh sikhayegi
Khuda ki rooh batayegi
Khuda ki rooh sunna aaj
rasta sakra hai
Aao chale Yeshu ke...

Khuda ki rehmat tujh par
Khuda ki barkat tujh par hai
duayei jannat ki le lo
rasta sakra hai
Aao chale Yeshu ke...

Raho mei kante hai
kanto par chalna hai
chalna kathin hai
par hamko chalna hai
Halleluiyah , Halleluiyah
Halleluiyah , Halleluiyah

comments